Khách Sạn - Trung Tâm Thương Mại
Nhà Hàng - Café
Cửa hàng bán lẻ
Phòng Trưng Bày - Nhà Hát
Nhà Ở

Khi chất lượng và hiệu quả ánh sáng ngày càng chứng tỏ được ưu thế trong việc cạnh tranh thu hút nhiều khách hàng hơn và giảm chi phí hoạt động, việc lựa chọn sản phẩm đèn phù hợp có thể đóng một vai trò thiết yếu cho sự thành công của các cửa hàng bán lẻ.