Giới Thiệu Về MEGAMAN
Hoạt Động Cộng Đồng
Phương Châm Hoạt Động
Showroom
Hệ Thống Phân Phối

MEGAMAN® là thương hiệu dẫn đầu trên thế giới về sự cải tiến các giải pháp chiếu sáng tiết kiệm điện. MEGAMAN® đã chứng tỏ sự tận tụy trong việc đổi mới và sáng tạo không ngừng cho những giải pháp chiếu sáng tiết kiệm điện, góp phần bảo vệ môi trường.

Quỹ từ thiện của MEGAMAN® mang tên "Hy Vọng" được ra đời năm 2008 với 2 mục tiêu: Nâng cao giáo dục và bảo vệ môi trường, hai mối quan tâm hàng đầu của xã hội và cộng đồng thế giới.

MEGAMAN® phấn đấu cho ra những sản phẩm hoàn hảo về chất lượng, bảo vệ môi trường, sức khỏe và an toàn lao động và trách nhiệm với toàn xã hội.