Công Nghệ Hybrid Reflector
Công Nghệ U-DIM
Công Nghệ DorS DIMMING
Công Nghệ DIMMER
Công Nghệ POWERLENS
Công Nghệ INGENIUM
Công Nghệ Xanh
Chiếu Sáng Trong Môi Trường Lạnh
Khởi Động Tức Thì
Lọc Từ Trường Điện - EMF
Quy Trình Xử Lý Bóng Vỡ
Loại Bỏ Bóng Hết Tuổi Thọ
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng
Dữ Liệu Trắc Quang
MEGAMAN Worldwide

An toàn hơn khi sử dụng sản phẩm MEGAMAN® ! Áp dụng công nghệ hạt Amalgam trong quá trình sản xuất các loại bóng đèn tiết kiệm năng lượng. Ngay cả khi đèn vỡ, vẫn không hề có bất cứ nguy hại nào cho sức khỏe con người cũng như môi trường.

Khi sản phẩm vỡ, bạn chỉ cần xử lý mảnh vỡ một cách đơn giản như khi bạn xử lý thủy tinh vỡ:

* Quét và thu gom các mảnh kính vỡ một cách cẩn thận, tránh để mảnh vỡ ở những nơi có thể gây thương tích cho người xung quanh.

* Tất cả các bộ phận của đèn, bao gồm ống thủy tinh, hạt amalgam, thân và đuôi đèn, đều có thể được tái chế. Chúng tôi đề xuất bạn chuyển trả về cho các trung tâm thu gom chất thải để có thể tái chế thích hợp.

Để có thêm thông tin về phương pháp xử lý thích hợp đối với bóng compact huỳnh quang theo chỉ thị của WEEE được áp dụng tại Châu Âu, vui lòng tham khảo tại đề mục "Quy trình xử lý đèn sau khi sử dụng".