Công Nghệ Hybrid Reflector
Công Nghệ U-DIM
Công Nghệ DorS DIMMING
Công Nghệ DIMMER
Công Nghệ POWERLENS
Công Nghệ INGENIUM
Công Nghệ Xanh
Chiếu Sáng Trong Môi Trường Lạnh
Khởi Động Tức Thì
Lọc Từ Trường Điện - EMF
Quy Trình Xử Lý Bóng Vỡ
Loại Bỏ Bóng Hết Tuổi Thọ
Phần Mềm Thiết Kế Chiếu Sáng
Dữ Liệu Trắc Quang
MEGAMAN Worldwide

Dữ liệu trắc quang cho bóng compact huỳnh quang và bóng LED phản quang, cùng với các thiết bị chiếu sáng khác của MEGAMAN®  hiện có sẳn để tạo thuận lợi cho việc thiết kế ánh sáng, giúp bạn lựa chọn và sử dụng loại đèn thích hợp cho việc thiết lập không gian của riêng mình.

 
Chóa đèn - Foco (05/2009)
 
Chóa đèn - Envy (05/2009)
 
Chóa đèn - Teka (05/2009)
 
Chóa đèn - Enzo (05/2009)
 
Chóa đèn - Reflexo (05/2009)
 
Chóa đèn - Novella (05/2009)
 
Chóa đèn - Keppa (05/2009)
 
Chóa đèn - Conxento (05/2009)
 
Chóa đèn - Kevina (05/2009)
 
Chóa đèn - Rex (05/2009)
 
Chóa đèn - Edge (05/2009)
 
Chóa đèn - Max (05/2009)
 
Chóa đèn - Tott (05/2009)
 
Bóng LED (định dạng IES - 06/2009)
 
Bóng CFL (định dạng IES - 06/2009)
 
Chóa đèn (định dạng IES - 06/2009)